12.28.2015

Ще се клонирам и ще се убия няколко пъти, за да направя пътека от себе си до местата, на които искаш да отидеш.


Няма коментари: