5.20.2015

Винсент заговори за неволното си треперене на Жак, който съчувствено се усмихна.
 - Всеки миньор изпитва същото - рече той.
 - Но сигурно те свикват със слизането?
 - Не, никога! Непреодолимото чувство на ужас и страх от тая клетка не ги напуска до сетния им ден.
 - А вие, месьо? 
 - Аз треперех вътрешно също като вас, а слизам вече тридесет и три години!


5.10.2015

you
not wanting me
was the beginning of me 
wanting myself


thank you