6.24.2016

 - Няма да стане - отвърна мъжът.
 - Защо, колата си я бива. Още като я видях, разбрах, че тъкмо такава кола ми трябва. Откакто я взех винаги имам местенце, където да се свра, винаги имам с какво да избягам.
 - На къде си тръгнал с това нещо? - попита човекът.
 - За друг сервиз. - Хейз се качи и потегли. В другия сервиз механикът му каза, че може да стегне колата в отлична форма за една нощ, защото поначало това било толкова хубава кола, толкова добре направена, такива добри материали били вложени в нея, пък и защото - добави - той бил най-добрият механик в града и работел в най-добре оборудвания сервиз. Хейз му остави колата сигурен, че я е поверил в честни ръце.You are a storm
You are my little storm
I watch the wind change
To find out where you've been blown


6.03.2016

Сигурно ще издържи да я застрелят, но не и да я пуснат във врящ казан. Съмняваше се, че ще издържи да я разкъсат лъвове. Взе да се подготвя за мъченичеството си, виждаше се облечена в туника на огромна арена, наоколо й - като в ранното християнство - хора в огнени клетки, от които струи златисто-пепелява светлина облива и нея и лъвовете. Първият лъв скочи напред, ала падна в нозете й покръстен. С другите лъвове стана същото. Харесваха я лъвовете, тя дори спеше при тях, накрая римляните се принудиха да я изгорят, но за тяхно удивление не можаха да я запалят. Като видяха, че е толкова трудно да я убият, отскяхоха с един удар на меч главата й и тя мигом отиде на небето. 

Няколко пъти репетира тази сцена, ала щом стигнеше пред вратите на рая, все се връщаше долу при лъвовете.