6.03.2016

Сигурно ще издържи да я застрелят, но не и да я пуснат във врящ казан. Съмняваше се, че ще издържи да я разкъсат лъвове. Взе да се подготвя за мъченичеството си, виждаше се облечена в туника на огромна арена, наоколо й - като в ранното християнство - хора в огнени клетки, от които струи златисто-пепелява светлина облива и нея и лъвовете. Първият лъв скочи напред, ала падна в нозете й покръстен. С другите лъвове стана същото. Харесваха я лъвовете, тя дори спеше при тях, накрая римляните се принудиха да я изгорят, но за тяхно удивление не можаха да я запалят. Като видяха, че е толкова трудно да я убият, отскяхоха с един удар на меч главата й и тя мигом отиде на небето. 

Няколко пъти репетира тази сцена, ала щом стигнеше пред вратите на рая, все се връщаше долу при лъвовете.


Няма коментари: