1.29.2017

Маргарита обърна метлата с четината напред, така че дръжката щръкна нагоре, и вече много бавно се спусна съвсем близо до земята. От това плъзгане сякаш с въздушна шейна изпита огромна наслада. Земята се вдигна към нея и в безформената й дотогава черна маса започнаха да се разкриват нейните тайни и прелести в лунната нощ. Земята се приближаваше към нея и Маргарита вече усещаше дъха на раззеленилите се гори. Тя прелетя над досами изпаренията над една росна ливада, после над някакво езеро. Долу жаби пееха в хор, а някъде далече пуфтеше влак и от това, кой знае защо, й се обърна сърцето. След малко Маргарита го видя. Той пълзеше бавно като гъсеница и сипеше във въздуха искри. Маргарита го задмина, прелетя над още едно водно огледало, в което под нозете й проплува втора луна, тогава още малко се сниши и полетя почти докосвайки с крака върхарите на огромните борове.

1.18.2017

Светът му може да е фантастичен и нереален, осеян с неочаквани преки пътечки към величествени водопади, място, където необичайното е възможно и обикновено се сбъдва, което е населено с какви ли не герои с всякакви форми и размери. Той има безброй какви ли не приятели, които непрекъснато идват и си отиват, движат се между измисления му свят и реалния живот - сред нарцисите, динозаврите и надуваемите пояси.