2.25.2017

i wear your love every place i go
it suits me well like a coat in the cold
it braces me for the world outside
these fragile walls will fall in time


2.16.2017

Две неща го бяха удивили. Едното - характерният почерк на бащата, съвсем същият като неговия, макар че той бе избрал своя сред многото от учебника по калиграфия, защото най-много му бе харесал. Другото - че откри една негова сентенция, която винаги бе смятал за своя, а баща му я бе записал в тетрадката си много преди да се роди той: "Ще ми е мъка да умра само заради едно - че няма да е от любов."2.01.2017

The time you would never trade is equal to the effort made.