8.13.2016

Край морето всичко имаше уста - говореха дори кръстовете в гробищния парк. Затова никой не се учуди, когато един от атлантите, които подпираха свода на Театъра, слезе от своето място, за да се оплаче от човека на изкуството, и когато отново се върна, каза на своя побратим:
 - Прощавай, че те оставих, сигурно много ти натежа.
 - Ами! Изобщо не усетих отсъствието ти... - отвърна каменният побратим.
 - Но това значи, че могат и без нас...
 - Могат разбира се...
И те отново напрегнаха мишници по тежкия каменен свод, преструвайки се на много заети, защото видяха Гайо да води към тях оредялата група туристи.


Няма коментари: