11.05.2015

Един мъж, след като се е сдобил с пари, с велика жена и с друг велик мъж за приятел и сподвижник, трябва, общо взето, да се ориентира единствено към покоряване на остатъка от Вселената.


Няма коментари: